Liên hệ Cho thuê

Cho thuê căn hộ ngắn hạn International Plaza 343 Phạm Ngũ Lão

343 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

2
2
100 m2
Giá tốt 13 triệu Cho thuê

Cho thuê căn hộ ngắn hạn International Plaza 1 phòng ngủ theo tháng

343 Phạm Ngũ Lão, P Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

1
1
50 m2
Liên hệ Cho thuê

Cho thuê căn hộ ngắn hạn International Plaza 2 phòng ngủ theo tuần

343 Phạm Ngũ Lão, P Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

2
2
100 m2
Liên hệ Cho thuê

Cho thuê căn hộ International Plaza 1 phòng ngủ, ngắn hạn theo tuần

343 Phạm Ngũ Lão, P Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

1
1
50 m2
Liên hệ Cho thuê

Cho thuê căn hộ ngắn hạn International Plaza 2 phòng ngủ theo tháng

Phạm Ngũ Lão, P Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

2
2
80 m2
Liên hệ Cho thuê

Cho thuê căn hộ International Plaza 1 phòng ngủ ngắn hạn theo ngày

343 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

1
1
50 m2
Liên hệ Cho thuê

Cho thuê căn hộ International Plaza 2 phòng ngủ ngắn hạn theo ngày

343 Phạm Ngũ Lão, P Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

2
2
100 m2