Cho thuê đất, nhà xưởng

Giá tốt 103.000 đ/m2

Cho thuê nhà xưởng KCN Bàu Bàng, Bình Dương

Bàu Bàng, Bình Dương