Liên hệ Cho thuê

Cho thuê Officetel The Sun Avenue

Mai Chí Thọ, Quận 2, Hồ Chí Minh

35,40,45,50,55,60,65 m2