12 triệu Cho thuê

Chuyên cho thuê Officetel The Sun Avenue, hoàn thiện cao cấp, hoàn thiện cơ bản

Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2

1
1
47 m2
15 triệu Cho thuê

OFFICIETEL THE SUN AVENUE CHO THUÊ

MAI CHÍ THỌ, AN PHÚ, Quận 2

43 m2
17 triệu Cho thuê

OFFICIETEL THE SUN AVENUE CHO THUÊ

MAI CHÍ THỌ, AN PHÚ, Quận 2

47 m2
Liên hệ Cho thuê

Chuyên cho thuê officetel Sun Avenue | 0902873524

Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2

Liên hệ Cho thuê

Cho thuê Officetel The Sun Avenue

Mai Chí Thọ, Quận 2

35,40,45,50,55,60,65 m2