410.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại toà nhà Samco Building

Võ Văn Kiệt, P Cô Giang, Quận 1

80, 100, 130, 220, 350 m2
755.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 1 - Tòa nhà MB Sunny Tower

Trần Hưng Đạo, P Cô Giang, Quận 1

140, 200, 300, 500 m2
486.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê phường Cô Giang - Tòa nhà Central Garden Building

Võ Văn Kiệt, P Cô Giang, Quận 1

50, 70, 100, 150, 200, 300 m2
345.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại toà nhà Media Village Building

Trần Đình Xu, P Cô Giang, Quận 1

50, 70, 90 m2
410.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 tại toà nhà The Lion Building

Nguyễn Khắc Nhu, P Cô Giang, Quận 1

100, 160, 260 m2
512.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 1 tại tòa nhà Smart View Building

Trần Hưng Đạo, P Cô Giang, Quận 1

40, 60, 80 m2
630.000 đ/m2

Lâm Giang Tower - Văn phòng cho thuê Quận 1, đường Trần Hưng Đạo

Trần Hưng Đạo, P Cô Giang, Quận 1

50, 70, 100, 200 m2
536.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 - Toà nhà PAX SKY Đề Thám

Đề Thám, P Cô Giang, Quận 1

100, 120, 140, 240 m2