Mới 768.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 - Toà nhà CT Plaza, đường Võ Văn Kiệt

Võ Văn Kiệt, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1

100, 200, 300, 500 m2
838.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 1 tại tòa nhà Beta Tower, đường Hàm Nghi

Hàm Nghi, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1

90, 182, 364 m2
768.000 đ/m2

TOPAZ BUILDING - Văn phòng Quận 1 cho thuê, đường Phó Đức Chính

Phó Đức Chính, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1

60, 120, 175, 230 m2
718.000 đ/m2

Tòa nhà Continental Tower - Văn phòng Quận 1 cho thuê đường Hàm Nghi

Hàm Nghi, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1

563.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 1 - Bến Thành Times Square, đường Ký Con

Ký Con, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1

100, 150, 200, 250, 350 m2
Giá tốt 384.000 đ/m2

Văn phòng Quận 1 cho thuê - P&T Building, đường Phó Đức Chính

Phó Đức Chính, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1

40, 50, 60, 100 m2
Giá tốt 361.000 đ/m2

Golden Sea Building - Văn phòng cho thuê Quận 1, đường Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Công Trứ, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1

40, 50, 70, 80 m2
512.600 đ/m2

Artex Saigon Building - Văn phòng cho thuê Quận 1, đường Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Công Trứ, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1

80, 100, 120, 220 m2
Giá tốt 310.000 đ/m2

Tòa nhà 130 NCT Office Building - Văn phòng cho thuê Quận 1, đường Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Công Trứ, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1

40, 50, 70, 80 m2
Giá tốt 333.000 đ/m2

Trần Quý Building - Cho thuê văn phòng Quận 1, đường Lê Thị Hồng Gấm

Lê Thị Hồng Gấm, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1

30, 50, 70, 100, 120 m2
Giá tốt 333.000 đ/m2

văn phòng Quận 1 cho thuê tại Nhật Thành Oriana Building, đường Lê Thị Hồng Gấm

Lê Thị Hồng Gấm, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1

30, 40, 80 m2
768.000 đ/m2

TNR Tower - Văn phòng cho thuê Quận 1, đường Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Công Trứ, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1

70, 80, 120, 230, 500 m2
717.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 1 - Tòa nhà SCPC Tower đường Yersin

Yersin, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1

140, 160, 180, 235, 290, 600 m2