489.000 đ/m2

Tòa nhà HQ Tower - Cho thuê văn phòng Quận 2, đường Trần Não

Trần Não, Quận 2

80, 150, 200, 340 m2
Giá tốt 410.000 đ/m2

Blue Office Building - Cho thuê văn phòng đường Trần Não

Trần Não, Quận 2

30, 50, 80 m2
412.400 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 2- Tòa nhà Win Home Tower, 33 Trần Não

Trần Não, Quận 2

50, 100, 150, 200 m2