Liên hệ

Cho thuê văn phòng đường Hoàng Diệu, Quận 4

Hoàng Diệu, Quận 4

10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 - 500 m2
Giá tốt 233.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 4 - Toà nhà Saigon House Building, đường Hoàng Diệu

Hoàng Diệu, P 5, Quận 4

30, 50, 70, 100, 150, 200 m2
Giá tốt 280.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 - Toà nhà CTV Building đường Hoàng Diệu

Hoàng Diệu, Quận 4

30, 40, 70 m2