Liên hệ

Cho thuê văn phòng đường Hoàng Diệu, Quận 4

Hoàng Diệu, Quận 4

10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 - 500 m2
Giá tốt 233.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 4 - Toà nhà Saigon House Building

Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4

30, 50, 70, 100, 150, 200 m2
Giá tốt 256.300 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 4 tại tòa nhà Nam Phương Building

Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4

50, 100 m2
Mới 425.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Tuổi Trẻ Tower

Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận

100, 300, 500 m2
Giá tốt 567.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Phượng Long 2 Tower

Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4

237, 356, 373, 600, 900, 1200, 1500 m2
Mới 807.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Etown Central Tower

Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4

130, 170, 190, 400, 500, 700, 1000, 1300 m2
Giá tốt 228.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà 100DDA Building

Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận

60, 100, 200, 400, 500 m2
Giá tốt 628.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Ree Tower

Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4

100, 150, 300, 450, 1000 m2
Giá tốt 501.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Cảng Sài Gòn Building

Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

100, 200, 300 m2
Giá tốt 278.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Trường Dũng Building

Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4

28, 46 m2
Giá tốt 280.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Viễn Đông Building

Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4

50, 100 m2
Giá tốt 350.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Copac Square Office Building

Tôn Đản, Phường 13, Quận 4

75, 90, 112, 143 m2
Giá tốt 329.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà CTV Building

Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4

30, 40, 70 m2
Giá tốt 303.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Winhome LQH Building

Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4

30, 40 m2
Giá tốt 327.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Vạn Đô Building

Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4

120, 300, 500 m2
Giá tốt 252.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Nam Việt Building

Bến Vân Đồn, Phường 9, Quận 4

50, 80, 100, 120, 150 m2
Giá tốt 353.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà HCMPC Building

Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4

50, 70, 100, 200 m2
Giá tốt 327.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Khánh Hội 2 Building

Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4

100, 200, 300 m2
Giá tốt 252.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Thủy Anh Building

Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4

25, 35, 50 m2
Giá tốt 252.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Lộc Thiên Ân Building

Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4

25, 30, 35 m2
Giá tốt 443.865 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Đinh Lễ Building

Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4

50, 150, 300 m2
Giá tốt 342.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà H3 Building

Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4

100, 132, 260, 420 m2
Giá tốt 480.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Viconship Saigon Building

Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4

54, 68, 140 m2