14 triệu

Cho thuê văn phòng Millennium 30m2 có máy lạnh và rèm |VMM01

Bến Vân Đồn, Quận 4, Hồ Chí Minh

30 m2
Liên hệ

Cho thuê văn phòng đường Hoàng Diệu, Quận 4

Hoàng Diệu, Quận 4, Hồ Chí Minh

10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 - 500 m2
Giá tốt 233.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 4 - Toà nhà Saigon House Building

Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4, Hồ Chí Minh

30, 50, 70, 100, 150, 200 m2
Đông Bắc
Giá tốt 256.300 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 4 tại tòa nhà Nam Phương Building

Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

50, 100 m2
Đông Nam
Mới 425.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Tuổi Trẻ Tower

Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

100, 300, 500 m2
Tây Nam
Giá tốt 567.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Phượng Long 2 Tower

Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

237, 356, 373, 600, 900, 1200, 1500 m2
Mới 807.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Etown Central Tower

Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4, Hồ Chí Minh

130, 170, 190, 400, 500, 700, 1000, 1300 m2
Tây Nam
Giá tốt 228.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà 100DDA Building

Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

60, 100, 200, 400, 500 m2
Tây Nam
Giá tốt 628.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Ree Tower

Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4, Hồ Chí Minh

100, 150, 300, 450, 1000 m2
Nam
Giá tốt 501.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Cảng Sài Gòn Building

Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

100, 200, 300 m2
Tây
Giá tốt 278.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Trường Dũng Building

Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

28, 46 m2
Đông Nam
Giá tốt 280.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Viễn Đông Building

Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

50, 100 m2
Đông Bắc
Giá tốt 350.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Copac Square Office Building

Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

75, 90, 112, 143 m2
Đông Nam
Giá tốt 329.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà CTV Building

Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

30, 40, 70 m2
Bắc
Giá tốt 303.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Winhome LQH Building

Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

30, 40 m2
Nam
Giá tốt 327.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Vạn Đô Building

Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh

120, 300, 500 m2
Đông Bắc
Giá tốt 252.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Nam Việt Building

Bến Vân Đồn, Phường 9, Quận 4, Hồ Chí Minh

50, 80, 100, 120, 150 m2
Bắc
Giá tốt 353.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà HCMPC Building

Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

50, 70, 100, 200 m2
Bắc
Giá tốt 327.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Khánh Hội 2 Building

Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh

100, 200, 300 m2
Tây Bắc
Giá tốt 252.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Thủy Anh Building

Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

25, 35, 50 m2
Tây Bắc
Giá tốt 252.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Lộc Thiên Ân Building

Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

25, 30, 35 m2
Tây Nam
Giá tốt 443.865 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Đinh Lễ Building

Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

50, 150, 300 m2
Tây Bắc
Giá tốt 342.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà H3 Building

Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh

100, 132, 260, 420 m2
Nam
Giá tốt 480.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 4 tại tòa nhà Viconship Saigon Building

Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4, Hồ Chí Minh

54, 68, 140 m2