Mới 653.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại toà nhà UOA Office Building

Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

400, 600, 800, 1000, 1300, 2600 m2
Nam
408.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại toà nhà Huna Building

Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

50, 100, 150, 200, 250 m2
Tây
429.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại toà nhà M Building

Số 8, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

10, 150, 200, 300, 500, 600 m2
Nam
830.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại toà nhà Phú Mỹ Hưng Tower

Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

100, 200, 300, 500, 700, 1000, 1200, 1400 m2
Mới 602.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại toà nhà The 67 Tower

Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

584, 723, 1011, 581, 2022 m2
Đông Bắc
404.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại toà nhà B&R Office Building

Số 7, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 m2
Mới 593.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại toà nhà Đại Minh Building

Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

120, 150, 176, 330 m2
Đông Bắc
378.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại toà nhà Phú Mã Dương Building

Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

40, 97, 166, 249, 320 m2
Tây Nam
Giá tốt 252.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại toà nhà PTS Saigon Office

Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

50, 112, 180, 250, 360 m2
Đông Bắc
Mới 449.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại tòa nhà PV Gas Tower

Nguyễn Hữu Thọ, Phường Phước Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh

150, 300, 450, 600, 1000, 1200 m2
Đông Bắc
Mới 858.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại tòa nhà Mapletree Business Center

Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

150, 300, 700, 1000, 1500 m2
Nam
476.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại toà nhà Beautiful Saigon Tower

Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

50, 100, 200, 300 m2
Đông Bắc
611.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại toà nhà Gosto Building

Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

100, 200, 300, 400 m2
Tây
427.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại toà nhà Southern Cross Sky View

Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

50, 70, 120 m2
Đông Bắc
501.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại toà nhà Petroland Tower

Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

100, 150, 200, 250, 450 m2
Nam
552.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại toà nhà Saigon Paragon Building

Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

70, 80, 500, 1500, 2000 m2
Tây Nam
476.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại toà nhà IPC Tower

Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

50, 100, 150, 250, 400 m2
453.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại toà nhà Vinamilk Tower

Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

100, 150, 200, 250, 400, 800 m2
Nam
327.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại toà nhà Thiên Sơn Plaza

Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

100, 150, 200, 300, 500 m2
Đông Nam
378.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại tòa nhà ITD Office Building

Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

140, 200, 350, 500, 710 m2
Bắc
501.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại toà nhà IMV Center Building

Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

150, 320 m2
Bắc
Giá tốt 252.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại toà nhà Mekong Corp Building

Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

100, 200 m2
Bắc
540.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại tòa nhà Nam Long Capital Tower

Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

73, 114, 270, 435 m2
Đông
329.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 7 tại tòa nhà Nguyên Hưng Phú Building

Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

100, 150, 200 m2
Tây Nam