Liên hệ

Cho thuê văn phòng đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

20, 40, 50, 60, 100, 150 - 500 m2
699.000 đ/m2

Centre Point Tower - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

100, 200, 300, 400 m2
410.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận - Toà nhà Lutaco Tower, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

40, 70, 100, 150, 200 m2
372.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận - Toà nhà Vinalines Building, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

50, 100, 150, 200 m2
Giá tốt 333.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Quốc Hưng Building, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

40, 50, 70, 100, 120 m2
512.600 đ/m2

Toà nhà Intan Building, cho thuê văn phòng đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Nguyễn văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

100, 200, 300 m2
373.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận tại toà nhà Lý An Building, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

30, 50, 70, 100, 120 m2
397.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận - Toà nhà Nam Sông Tiền Tower, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

70, 100, 150, 210 m2
Giá tốt 307.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng 68 NVT Building, đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

40, 80, 100 m2
435.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận - tòa nhà Deli Office Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

50, 130, 260 m2
Giá tốt 333.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại tòa nhà Vietsky Building, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

50, 80, 100, 150, 200 m2