Liên hệ

Cho thuê văn phòng đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

20, 40, 50, 60, 100, 150 - 500 m2
699.000 đ/m2

Centre Point Tower - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

100, 200, 300, 400 m2
410.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận - Toà nhà Lutaco Tower, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

40, 70, 100, 150, 200 m2
372.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận - Toà nhà Vinalines Building, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

50, 100, 150, 200 m2
Giá tốt 333.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Quốc Hưng Building, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

40, 50, 70, 100, 120 m2
512.600 đ/m2

Toà nhà Intan Building, cho thuê văn phòng đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Nguyễn văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

100, 200, 300 m2
373.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận tại toà nhà Lý An Building, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

30, 50, 70, 100, 120 m2
397.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận - Toà nhà Nam Sông Tiền Tower, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

70, 100, 150, 210 m2
Giá tốt 307.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng 68 NVT Building, đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

40, 80, 100 m2
435.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận - tòa nhà Deli Office Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

50, 130, 260 m2
Giá tốt 333.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại tòa nhà Vietsky Building, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

50, 80, 100, 150, 200 m2
433.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Nam Giao Building

Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận

60, 100, 200 m2
Mới 425.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Tuổi Trẻ Tower

Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận

100, 300, 500 m2
Giá tốt 301.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Win Home Building

Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận

15, 30, 50, 70, 100 m2
Giá tốt 228.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà 100DDA Building

Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận

60, 100, 200, 400, 500 m2
Giá tốt 329.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Lucky House Building

Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận

64, 110, 130 m2
Giá tốt 327.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà TKX Building

Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận

80, 160, 240 m2
Giá tốt 252.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Tân Đại Nam Building

Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận

30, 50, 100 m2
Giá tốt 355.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà OCW Corp Building

Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận

30, 50, 80, 120, 190 m2
Giá tốt 278.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Thái Bình House Building

Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận

40, 80, 120, 200 m2
Giá tốt 403.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Sohude Tower

Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận

80, 110, 145 m2
Giá tốt 278.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Văn Oanh Building

Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận

40, 66 m2
Giá tốt 252.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà NDC Building

Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận

75 m2
Giá tốt 226.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Kinh Luân Building

Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận

50, 58, 100, 120, 130 m2