Mới 510.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng tại toà nhà Green Tower, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

35, 90, 100, 130, 220 m2
Đông Bắc
Liên hệ

Cho thuê văn phòng đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

20, 40, 50, 60, 100, 150 - 500 m2
699.000 đ/m2

Centre Point Tower - Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

100, 200, 300, 400 m2
Tây Nam
410.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận - Toà nhà Lutaco Tower, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

40, 70, 100, 150, 200 m2
Đông Bắc
372.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận - Toà nhà Vinalines Building, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

50, 100, 150, 200 m2
Đông Bắc
Giá tốt 333.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Quốc Hưng Building, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

40, 50, 70, 100, 120 m2
Tây Nam
512.600 đ/m2

Toà nhà Intan Building, cho thuê văn phòng đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Nguyễn văn Trỗi, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

100, 200, 300 m2
Bắc
373.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận tại toà nhà Lý An Building, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

30, 50, 70, 100, 120 m2
Bắc
397.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận - Toà nhà Nam Sông Tiền Tower, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

70, 100, 150, 210 m2
Tây Nam
Giá tốt 307.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng 68 NVT Building, đường Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

40, 80, 100 m2
Tây Nam
435.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận - tòa nhà Deli Office Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

50, 130, 260 m2
Đông Bắc
Giá tốt 333.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại tòa nhà Vietsky Building, đường Nguyễn Văn Trỗi

Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

50, 80, 100, 150, 200 m2
Đông Nam
433.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Nam Giao Building

Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

60, 100, 200 m2
Bắc
Mới 425.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Tuổi Trẻ Tower

Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

100, 300, 500 m2
Tây Nam
Giá tốt 301.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Win Home Building

Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

15, 30, 50, 70, 100 m2
Đông Bắc
Giá tốt 228.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà 100DDA Building

Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

60, 100, 200, 400, 500 m2
Tây Nam
Giá tốt 329.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Lucky House Building

Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

64, 110, 130 m2
Nam
Giá tốt 327.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà TKX Building

Trần Kế Xương, Phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

80, 160, 240 m2
Giá tốt 252.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Tân Đại Nam Building

Thích Quảng Đức, Phường 5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

30, 50, 100 m2
Bắc
Giá tốt 355.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà OCW Corp Building

Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

30, 50, 80, 120, 190 m2
Giá tốt 278.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Thái Bình House Building

Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

40, 80, 120, 200 m2
Bắc
Giá tốt 403.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Sohude Tower

Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

80, 110, 145 m2
Bắc
Giá tốt 278.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà Văn Oanh Building

Phan Đăng Lưu, Phường 5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

40, 66 m2
Nam
Giá tốt 252.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận Phú Nhuận tại toà nhà NDC Building

Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

75 m2
Đông Nam