Tin tức

Đề xuất UBND quận 2 làm trụ sở Thành ủy TP Thủ Đức

Trụ sở UBND các quận 2, 9, Thủ Đức được đề xuất thành nơi làm việc của Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của thành phố mới sau sáp nhập.

Đây là phương án bố trí trụ sở làm việc sau khi thành phố thực hiện sáp nhập 3 quận phía Đông (2, 9 và Thủ Đức) thành thành phố Thủ Đức vừa được Sở Nội vụ trình UBND TP HCM.

Cụ thể, trụ sở UBND quận 2 (số 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi) được đề xuất nơi làm việc của Thành ủy thành phố Thủ Đức; trụ sở UBND quận 9 (số 2/304 Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú) là nơi làm việc của cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Thủ Đức; trụ sở UBND quận Thủ Đức (số 43 Nguyễn Văn Bá) là nơi làm việc của HĐND-UBND thành phố Thủ Đức.

Trụ sở UBND quận 2 ở đường Trương Văn Bang. Ảnh: Website quận 2

Trụ sở UBND quận 2 ở đường Trương Văn Bang. Ảnh: Website quận 2.

Cũng theo tờ trình của Sở Nội vụ, sau khi sáp nhập ba quận 2, 9, Thủ Đức và sắp xếp lại 19 phường có 635 cán bộ, công chức, viên chức bị dôi dư. Trong đó, riêng việc lập thành phố Thủ Đức dư khoảng 400 người.

Để giải quyết những trường hợp này, Sở Nội vụ đề xuất trong năm 2021 rà soát, lập danh sách những người tiếp tục làm việc tại thành phố Thủ Đức trong tương lai cũng như số lượng người dôi dư trong giai đoạn 2021-2025.

Nếu cán bộ đến tuổi hưu, hoặc không đủ điều kiện tái cử được giải quyết chế độ theo quy định. Trường hợp đủ điều kiện nhưng không thể bố trí công tác, Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ lập danh sách để tham mưu điều động hoặc xét chuyển theo nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, tổ chức, sở ngành... Từ năm 2022 trở đi, việc giải quyết thực hiện tương tự năm 2021 cho đến khi đảm bảo số lượng quy định.

Cũng trong năm 2021, thành phố rà soát tiêu chuẩn của nhóm cán bộ, công chức và người lao động không chuyên trách ở 19 phường phải sắp xếp, lập danh sách những người tiếp tục làm việc tại đơn vị hành chính mới và những người giải quyết dôi dư trong giai đoạn 2021-2025.

Những người không đủ điều kiện hoặc đến tuổi hưu được giải quyết chế độ theo quy định. Trường hợp đủ điều kiện làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quận sẽ được điều động sang đơn vị mới hoặc xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên.

Với những người đủ điều kiện nhưng không thể bố trí công tác tại chỗ, Sở Nội vụ tổng hợp danh sách, hướng dẫn thủ tục điều động hoặc xét chuyển công chức, bố trí công việc mới hoặc đăng ký thi tuyển công chức theo quy định.

Theo phương án sắp xếp các đơn vị hành chính tại TP HCM được Bộ Nội vụ thống nhất, về cấp huyện, ba quận phía Đông thành phố là 2, 9 và Thủ Đức sẽ sáp nhập thành đơn vị hành chính mới là thành phố Thủ Đức.

Đối với cấp phường, xã có 19 phường thuộc các quận 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận có thể sắp xếp lại. Trong đó, quận 2 sẽ nhập phường An Khánh và Thủ Thiêm; phường Bình Khánh và Bình An. Quận 3 nhập phường 6, 7, 8 thành một phường. Quận 4 nhập phường 5 và 2; phường 12 và 13. Quận 5 nhập phường 12 và 15. Quận 10 nhập phường 3 và 2. Quận Phú Nhuận nhập phường 12 và 11; 14 và 13.

Với phương án này, sau khi sáp nhập TP HCM giảm từ 24 quận huyện xuống còn 22 (16 quận, 5 huyện và một thành phố); giảm từ 322 xã, phường, thị trấn xuống còn 312 (249 phường, 58 xã và 5 thị trấn).

Hữu Công ( vnexpress)