Hotline 0898.323.343

Tòa nhà AB Tower

Giá: 30 triệu/tháng

Diện tích: 100m2 - 150m2 - 200m2 - 300m2 - 400m2 - 500m2 - 600m2 - 700m2 - 800m2

Đường: Lê lai , Quận 1