461.000 đ/m2

Thanh Dung Building - Cho thuê văn phòng đường Nguyễn Cư trinh, Quận 1

Nguyễn Cư Trinh, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

50, 70, 120, 220 m2
Giá tốt 380.000 đ/m2

Sunshine Building - Cho thuê văn phòng đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Nguyễn Văn Cừ, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

30, 50, 100, 150 m2
650.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 1 - Tòa nhà Pax Sky, đường Nguyễn Cư Trinh

Nguyễn Cư Trinh, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

70, 85, 160, 200, 230 m2
770.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 1 - Tòa Nhà Royal Centre Tower, đường Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Văn Cừ, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

50, 100, 200, 300, 500 m2