Liên hệ

Cho thuê văn phòng đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

512.600 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 -Tòa nhà Alpha Tower, đường Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

50, 80, 100, 250 m2
410.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 3 tại toà nhà TPP Building, đường Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

20, 30, 50, 80, 100 m2
Giá tốt 333.000 đ/m2

PAN BUILDING - Cho thuê văn phòng đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

50, 100, 150 m2
Giá tốt 256.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 - Toà nhà Falcon Shipping Building, đường Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

80, 100, 200 m2
512.600 đ/m2

PHƯỢNG LONG BUILDING - Cho thuê văn phòng Quận 3, đường Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

50, 80, 100, 150, 200, 300 m2
538.230 đ/m2

Co thuê văn phòng Quận 3 - Toà nhà PAX SKY 123 Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

30, 50, 100, 200, 500 m2
538.230 đ/m2

ALPHA 2 BUILDING - Cho thuê văn phòng Quận 3, đường Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

50, 100, 180 m2
640.750 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 3 - Toà nhà ENDOVINA TOWER, Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

160, 180, 190, 270, 400 m2
512.600 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 - Tòa nhà Pax Sky 278 Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

50, 70, 100, 120 m2