Liên hệ

Cho thuê văn phòng đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

512.600 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 -Tòa nhà Alpha Tower, đường Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

50, 80, 100, 250 m2
410.000 đ/m2

Văn phòng cho thuê Quận 3 tại toà nhà TPP Building, đường Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

20, 30, 50, 80, 100 m2
Giá tốt 333.000 đ/m2

PAN BUILDING - Cho thuê văn phòng đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

50, 100, 150 m2
Giá tốt 256.000 đ/m2

Cho thuê văn phòng Quận 3 - Toà nhà Falcon Shipping Building, đường Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

80, 100, 200 m2